Ochotnicza Straż Pożarna w Łostówce realizuje inicjatywę lokalną w obszarze ekonomii społecznej  pt. „OSP – Organizuj Super Przyjęcie"  współfinansowaną ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego tj. Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MILA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt polega na doposażeniu OSP w Łostówce w dodatkowy sprzęt gastronomiczny w celu, co pozwoli OSP wynajmować sali z w pełni wyposażonym zapleczem kuchennym oraz wypożyczać sprzęt gastronomiczny zainteresowanym podmiotom, którzy, będą mogły z nich korzystać za niewielką odpłatnością.
Realizacja Inicjatywy stwarza możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową OSP w Łostówce.

W ramach realizacji projektu OSP w Łostówce otrzymała 10.000zł dotacji, dzięki czemu zakupiono sprzęt gastronomiczny. Następnie oferta była testowana poprzez udostępnianie obiektu wraz z zapleczem kuchennym potencjalnym odbiorcom tj. PSONI, Koło w Mszanie Dolnej, KGW  w Łostówce, Koło Łowieckie Grunwald.

Poniżej oferta wynajmu sali wraz z zapleczem kuchennym  oraz wypożyczenia sprzętu gastronomicznego.

Oferta

Dodatkowe informacje